Rozwiązanie dostarczane przez Cloudware przechowuje informacje na temat infrastruktury i analizuje je, uwzględniając pełne spektrum jej działania nie tylko w wymiarze technologicznym, ale i biznesowym.

– Wiemy, jaki komponent lub zestaw komponentów, odpowiada za jaką część usługi końcowej, dzięki czemu możemy precyzyjnie określić biznesowe skutki każdej awarii oraz oszacować koszt i czas potrzebny na ich usunięcie – mówi Świętonowski, product manager w firmie Cloudware, która wdraża technologie IBM oraz system Next Vision One.

System pozwala wyabstrahować z całej heterogenicznej infrastruktury jeden element problematyczny, a następnie automatycznie wysłać informację do osoby odpowiedzialnej za jego naprawienie.

– Nie marnujemy czasu najpierw na szukanie błędu, a potem na szukanie osoby, która miałaby go usunąć. Unikamy więc problemów wynikających z przedłużających się procesów decyzyjnych, które bywają utrapieniem w dużych firmach, czy też równie problematycznej fluktuacji pracowników w działach IT – wyjaśnia Artur Świętonowski

Wczesne wykrywanie awarii nie wyczerpuje oczywiści możliwości Next Vision One, który – dzięki swojej modułowej architekturze – stwarza niemal nieograniczone możliwości rozbudowy i customizacji. Platformę można wzbogacać o nowe funkcje, bez uszczerbku w działaniu dotychczasowych. Każdy kolejny moduł bazuje na tych samych informacjach zawartych w centralnej bazie.

Next Vision One to również: