Moduł centralny, umożliwiający przechowywanie i analizę informacji o infrastrukturze IT, oraz moduł pozwalający na zarządzanie Data Center to dwie główne funkcjonalności systemu Next Vision One. Towarzyszy im jednak wiele pobocznych, takich jak obsługa procesów i zdarzeń.

Zwykle planowane są one z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji do zarządzania projektami. Nie sprawdza się to jednak optymalnie w przypadku departamentów IT, które wymagają ścisłego powiązania procedur z aspektami sprzętowymi. Next Vision One umożliwia więc zaprojektowanie dowolnego zdarzenia, któremu początek da informacja dotycząca infrastruktury IT. Możemy zlecić na przykład wysłanie powiadomienia wybranemu administratorowi, jeśli obciążenie serwerowni wzrośnie do określonego poziomu, albo wygenerowanie comiesięcznego raportu osobie odpowiedzialnej za inwestycje w IT.

– Możemy też zaplanować proces uwzględniający zaangażowanie wielu osób działających w różnych lokalizacjach – podpowiada Artur Świętonowski, product manager w firmie Cloudware, która wdraża technologie IBM oraz system Next Vision One. – Jeśli trzeba przenieść serwer z jednej serwerowni do drugiej, ktoś musi go wyłączyć, wymontować, przewieźć i zainstalować. Możemy więc zaprojektować proces, w którym jedna osoba otrzyma powiadomienie o konieczności podjęcia działania, dopiero kiedy inna odznaczy wykonanie poprzedniego. Ograniczamy w ten sposób czas potrzebny na wymianę niezbędnej korespondencji, jednocześnie optymalizując cały proces.

Next Vision One to również: